skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Vaardigheid  
DEFINITIE
  • Het vermogen om een handeling bekwaam uit te voeren.
BEREIK NOTITIE
  • Vaardigheid wordt vergaard door praktische ervaring en door korte of langere tijd regelmatig te oefenen. Gebrek aan vaardigheid is incompetentie. Vaardigheid kan ook gezien worden als een vorm van kennis; procedurele kennis.
BRON
  • WikiPedia
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
VOORBEELD
  • Fietsen
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Vaardigheid
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN