skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Traceerbaarheid
GEPREFEREERDE TERM
Traceerbaarheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin toegang tot data of wijzigingen erin vastgelegd worden in een audit trail in een specifieke gebruikscontext.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat vooral over het beschikbaar zijn van informatie over de herkomst en totstandkoming van data. Dit wordt ook wel 'data provenance' of 'data lineage' genoemd. Het vraagt een audit trail waarin dergelijke data beschikbaar zijn. In tegenstelling tot een meer algemene audit trail is deze onderdeel van de data zelf. Het detailniveau van de audit trail is op het niveau van handelingen van subjecten.
BRON
  • ISO/IEC 25012
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Traceerbaarheid
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN