skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Precisie > Statistische precisie
GEPREFEREERDE TERM
Statistische precisie  
DEFINITIE
  • De mate waarin metingen of berekeningen bij herhaling dezelfde waarde opleveren.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen. Het moet in relatie tot systematische afwijking en (de verschillende vormen van) nauwkeurigheid worden gezien. Nauwkeurigheid is afgeleid van de systematische afwijking en de statistische precisie. De standaarddeviatie is een belangrijk begrip in de statistiek.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/StatistischePrecisie
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN