skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Metadata > Kwaliteitseis > Service level requirement
Eis > Kwaliteitseis > Service level requirement
GEPREFEREERDE TERM
Service level requirement  
DEFINITIE
  • Een klantbehoefte voor een onderdeel van een IT-dienst.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
INGANGSTERMEN
  • Dienstenniveauvereiste
  • SLR
BEREIK NOTITIE
  • SLR’s zijn gebaseerd op bedrijfsdoelen en worden gebruikt om service level targets af te spreken.
BRON
  • ITIL begrippenlijst en afkortingen
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/ServiceLevelRequirement
Download formaat: