skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Plausibiliteit > Representativiteit
GEPREFEREERDE TERM
Representativiteit  
DEFINITIE
  • De mate waarin een dataset een goede weergave geeft van het geheel.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de dataset als geheel en hoe deze zich verhoudt tot andere datasets in een groter geheel. Een dataset is representatief als de inhoud ervan statistisch gezien lijkt op die van andere datasets in het geheel. De variantie is in de statistiek een maat voor de spreiding van een reeks waarden, dat wil zeggen de mate waarin de waarden onderling verschillen. Hoe groter de variantie, hoe meer de afzonderlijke waarden onderling verschillen, en dus ook hoe meer de waarden van het gemiddelde afwijken. De wortel uit de variantie wordt standaardafwijking genoemd.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Representativiteit
Download formaat: