skip to main content

ArchiXL

Content taal

Primaire sleutel > Pseudoniem
GEPREFEREERDE TERM
Pseudoniem  
DEFINITIE
  • Een arbitrair Identificerend kenmerk dat op basis van een bewerking van een ander identificerend kenmerk wordt geproduceerd op een wijze die steeds hetzelfde pseudoniem oplevert bij hetzelfde kenmerk zonder dat deze laatste herleid kan worden uit het pseudoniem.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Er kunnen meerdere pseudoniemen bestaan bij één Identificerend kenmerk, ieder met een eigen werkingsdomein. In dat geval zijn twee pseudoniemen van hetzelfde kenmerk in verschillende domeinen niet aan elkaar te relateren.
BRON
  • Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Pseudoniem
Download formaat: