skip to main content

ArchiXL

Content taal

Model > Procesmodel
GEPREFEREERDE TERM
Procesmodel  
DEFINITIE
  • Een model dat weergeeft hoe processen samenhangen en zijn opgebouwd uit activiteiten.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Procesmodellen kunnen op meerdere detailniveaus opgesteld worden. Eerst kan het globale proces met de relevante stappen op hoofdniveau worden geschetst. Daarna kunnen elk van de subprocessen worden gedetailleerd naar een lager niveau. Het model bestaat uit schema’s waarin de processtappen (activiteiten) en statussen van een proces met elkaar in verband gebracht worden. Afhankelijk van het proces kan gekozen worden om een tijd-volgordelijke opzet te kiezen of de activiteit-relaties voorop te stellen.
BEHOORT TOT GROEP
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Procesmodel
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN