skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Pragmatiek  
DEFINITIE
  • De tak van de semiotiek en de taalkunde die de relatie tussen tekens of taaluitingen en hun gebruikers bestudeert.
BEREIK NOTITIE
  • Van pragmatiek zijn er ook andere definities. De pragmatiek heeft raakvlakken met de sociolinguïstiek, en de scheidslijn tussen de semantiek en de pragmatiek van natuurlijke taal is niet altijd scherp te trekken. Pragmatiek bestudeert de relatie tussen taaluitdrukkingen en de specifieke situatie waarin deze uitspraak past. Verschijnselen die door de pragmatiek worden bestudeerd zijn onder meer taalfuncties, taalhandelingen, deixis, presupposities, maximes en implicaturen.
BRON
  • WikiPedia
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Pragmatiek
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN