skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Nauwkeurigheid > Positionele nauwkeurigheid
GEPREFEREERDE TERM
Positionele nauwkeurigheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin locatiedata overeenkomen met de werkelijkheid.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit is vergelijkbaar met thematische nauwkeurigheid, maar gaat specifiek in op attributen die betrekking hebben op een locatie. Deze data moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de daadwerkelijke locatie. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen absolute positionele nauwkeurigheid en relatieve positionele nauwkeurigheid. De eerste heeft betrekking op de mate waarin een geregistreerde locatie overeenkomt met een locatie in de werkelijkheid. De tweede heeft betrekking op de relatieve afstand tussen objecten. Een voorbeeld kan zijn dat een meetpunt maximaal 3 meter van een weg af mag liggen (of bijvoorbeeld op precies 3 meter).
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/PositioneleNauwkeurigheid
Download formaat: