skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Persoonsgegevens > Bijzondere persoonsgegevens > Persoonsidentificatiegegevens
GEPREFEREERDE TERM
Persoonsidentificatiegegevens  
DEFINITIE
  • Een reeks gegevens aan de hand waarvan de identiteit van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, kan worden vastgesteld.
VERWANTE CONCEPTEN
BRON
  • Forum Standaardisatie
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Persoonsidentificatiegegevens
Download formaat: