skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Precisie > Opslagprecisie
GEPREFEREERDE TERM
Opslagprecisie  
DEFINITIE
  • De mate van detail waarmee data zijn geregistreerd.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over het detailniveau waarmee data worden opgeslagen. Daarbij gaat het typisch over het aantal significante cijfers (cijfers achter de komma). Vaak wordt met precisie opslagprecisie bedoeld. Met name in een statistische context wordt met precisie echter vaak statistische precisie bedoeld. Dat gaat over de reproduceerbaarheid van metingen. Hoe groter de precisie hoe kleiner de toevallige fout. Statistische precisie ook wel uitgedrukt in de standaardafwijking. De standaardafwijking geeft de mate van spreiding van getallen rondom het gemiddelde van deze getallen.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Opslagprecisie
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN