skip to main content

ArchiXL

Content taal

Standaard > Open standaard
GEPREFEREERDE TERM
Open standaard  
DEFINITIE
  • Een standaard die in een open proces tot stand is gekomen, waarover tegen maximaal nominale kosten kan worden beschikt, royalty-vrij en zonder beperkingen van gebruik.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • BOMOS stelt dat standaarden die voldoen aan de volgende eisen een open standaard genoemd kunnen worden: 1. De standaard is goedgekeurd en zal worden gehandhaafd door een not-for-profit organisatie, en de lopende ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen (consensus of meerderheidsbeschikking enz.); 2. De standaard is gepubliceerd en over het specificatie document van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs; 3. Het intellectuele eigendom - m.b.t. mogelijk aanwezige patenten - van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis; 4. Er zijn geen beperkingen omtrent het hergebruik van de standaard;
BRON
  • BOMOS
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/OpenStandaard
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN