skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Compleetheid > Metadata compleetheid
GEPREFEREERDE TERM
Metadata compleetheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin metadata aanwezig is.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de mate waarin beschrijvende data aanwezigheid over de dataset. Metadata omvat veel verschillende aspecten, dus het is belangrijk deze goed af te bakenen. Het Nederlands profiel voor ISO 19115 beschrijft welke metadata elementen er standaard zouden moeten zijn gepubliceerd in het Nationaal Geo Register (NGR) en is voor geo-informatie een goede leidraad. In meer algemene zin bestaat metadata op meerdere niveau’s. Het kan gericht zijn op de eindgebruikers (business) of meer technisch van aard zijn. Daarnaast bestaat het zowel op het niveau van de algemene definitie, als op het niveau van een dataset die conform die definitie is ingericht en op het niveau van de individuele objecten (feiten, instanties). Het is afhankelijk van de context aan welke metadata compleetheidseisen worden gesteld. Het eerder genoemde NGR beschrijft met name business metadata op het niveau van een dataset.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/MetadataCompleetheid
Download formaat: