skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Data-object > Content > Informatieplan
GEPREFEREERDE TERM
Informatieplan  
DEFINITIE
  • Het geheel aan plannen van een organisatie waarin wordt geschetst hoe de informatievoorziening er op middellange termijn (meestal drie tot vijf jaar) uit gaat zien en de weg waarlangs dat wordt gerealiseerd.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BRON
  • BiSL
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Informatieplan
Download formaat: