skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kennis > Beleid > Informatiebeleid
GEPREFEREERDE TERM
Informatiebeleid  
DEFINITIE
  • Het beleid dat een organisatie voert ten aanzien van de informatievoorziening.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Veelal ingevuld door beschrijvingen van ontwikkelingen, achterliggende organisatiebeleidsvisies, schetsen van de op middellange en lange termijn gewenste informatievoorziening, en de wijze, waarop de sturing en realisatie ervan plaatsvindt.
BRON
  • BiSL
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Informatiebeleid
Download formaat: