skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Metadata > Indicator
GEPREFEREERDE TERM
Indicator  
DEFINITIE
  • Een meetbaar aspect van een kwaliteitsdimensie.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Prestatieindicator
BEREIK NOTITIE
  • Het denken in indicatoren komt zowel voor in de context van prestatiemanagement als in de context van kwaliteitsmanagement. In de context van prestatiemanagement wordt gesproken over prestatieindicatoren, of key performance indicatoren (KPI's).
VOORBEELD
  • Net present value
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Indicator
Download formaat: