skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Compleetheid > Historische compleetheid
GEPREFEREERDE TERM
Historische compleetheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin historische data aanwezig zijn.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit heeft betrekking op dat data op elk moment waarover een dataset uitspraken doet een geldige waarde moeten hebben. Er mogen als het ware geen gaten in de tijd ontstaan. Elke relevante toestandsverandering van een object zou zijn weerslag moeten vinden in de registratie. Er is in het algemeen een onderscheid te maken tussen materiële historie (dat wat wijzigt in de werkelijkheid) en formele historie (dat wat wijzigt in de registratie).
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/HistorischeCompleetheid
Download formaat: