skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Consistentie > Geometrische correctheid
GEPREFEREERDE TERM
Geometrische correctheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin data geometrisch correct zijn.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over data die een geometrie bevatten. De verzameling punten die onderdeel uitmaken van deze geometrie moeten aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet in een incorrecte ringvolgorde zitten, geen dubbele punten bevatten, het juiste aantal punten bevatten en geen onnodig korte lijnen. Het betekent ook het gebruik van de juiste geometrietypes zoals gedefinieerd in ISO 19107. Een subset hiervan is het simple feature profile en is voor vrijwel alle toepassingen goed genoeg. Zo’n profile hoort bij een bepaalde versie van GML. Zo gebruikt de BGT bijvoorbeeld GML 3.1.1 met simple feature profile 1.0. Geometrische correctheid kan ook specifiek zijn voor specifieke tools en systemen; sommige systemen zijn kritischer in het accepteren van bepaalde geometrieën dan andere systemen.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/GeometrischeCorrectheid
Download formaat: