skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kennis > Feit
GEPREFEREERDE TERM
Feit  
DEFINITIE
  • Een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat, doordat het ofwel zintuiglijk waargenomen ofwel instrumenteel gemeten kan worden.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Een feit moet met objectieve waarnemingen vastgesteld en getoetst kunnen worden. Echter, het doen van de waarneming is subjectief en afhankelijk van persoonsgebonden factoren, zoals perspectief, voorkeur, nauwkeurigheid, tijdigheid, compleetheid en omstandigheden. Feiten staan aan de basis van kennis en kunnen door het verstand worden geordend tot een inzicht. Een feit is aanvaard omdat men ziet dat die zaak zus of zo is, of omdat dit bleek, bijvoorbeeld uit onderzoek of omdat het algemeen aanvaard is. In het alledaags taalgebruik is een feit “zeker” en kan het geobserveerd of gedetecteerd worden. Als het feit een tijd bestaat, is dit een situatie of een structuur. Als het om een verandering van structuur gaat, is dit een proces [industrialisatie, emancipatie]. Een kortstondig proces is een gebeurtenis. Dit in tegenstelling tot een mening.
BRON
  • WikiPedia
BREDERE CONCEPTEN (INSTANTIE)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Feit
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN