skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Consistentie > Domeinconsistentie
GEPREFEREERDE TERM
Domeinconsistentie  
DEFINITIE
  • De mate waarin de inhoud en de lengte van attribuutwaarden consistent zijn met hun waardedomein.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de mate waarin attribuutwaarden geldige waarden zijn. Een domein is een type (zoals getal of tekst of opsomming) en kan ook een lijst van toegestane waarden beschrijven (in geval van een opsomming). In het laatste geval wordt ook wel gesproken over domeinwaarden. In meer algemene zin betreft het referentiedata; data waar andere data naar refereren. Denk bijvoorbeeld aan een lijst van bedrijfscodes (SBI). Dergelijke lijsten kunnen kort en stabiel zijn, maar ook lang en meer dynamisch. In het eerste geval zijn ze typisch onderdeel van het informatiemodel en het bijbehorende schema (zoals een XML Schema). In het tweede geval zijn de domeinwaarden zelf een dataset (zoals bijvoorbeeld een postcodetabel).
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Domeinconsistentie
Download formaat: