skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Metadata > Auditlog > Data lineage
GEPREFEREERDE TERM
Data lineage  
DEFINITIE
  • Informatie over de herkomst en de bewerkingen van data.
BREDER CONCEPT
INGANGSTERMEN
  • Data provenance
BEREIK NOTITIE
  • Data lineage kan zowel op type- als op instantieniveau worden vastgelegd en zowel horizontaal als verticaal zijn. Data lineage op typeniveau betekent dat van data-elementen is aangegeven hoe zij zich tot elkaar verhouden. Data lineage op instantieniveau betekent dat de individuele verwerkingen van data zijn vastgelegd in de vorm van een auditlog. Horizontale data lineage legt vast hoe data stroomt. Verticale data lineage legt de relatie tussen data, datadefinitie en begrippen vast.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/DataLineage
Download formaat: