skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Consistentie > Conceptuele consistentie
GEPREFEREERDE TERM
Conceptuele consistentie  
DEFINITIE
  • De mate waarin de combinaties van attribuutwaarden logisch samenhangend zijn.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de relatie tussen verschillende attributen; dat een waarde voor een specifiek attribuut invloed heeft op de toegestane waarde voor een ander attribuut. Dergelijke relaties worden vastgelegd in kwaliteitsregels. In de context van het controleren hiervan wordt ook wel gesproken over verbandscontroles. Er bestaan formele talen waarin kwaliteitsregels kunnen worden uitgedrukt zoals OCL en Schematron. Het voordeel van formele talen is dat ze in potentie ook geautomatiseerd kunnen worden, waardoor geautomatiseerde kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd. Een controle op conceptuele consistentie op basis van kwaliteitsregels gaat verder dan een schemavalidatie.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/ConceptueleConsistentie
Download formaat: