skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Compliance
GEPREFEREERDE TERM
Compliance  
DEFINITIE
  • De mate waarin data conformeren aan standaarden, conventies of regelgeving gerelateerd aan datakwaliteit in een specifieke gebruikscontext.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over of data voldoen aan specifieke afspraken zoals standaarden, conventies of regelgeving. Het kan betrekking hebben op afspraken die impact hebben op het datamodel, de dataset of individuele informatieobjecten of attribuutwaarden. Welke standaarden, conventies of regelgeving het betreft dient voor de specifieke context te worden bepaald.
BRON
  • ISO/IEC 25012
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Compliance
Download formaat: