skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Complexiteitswetenschap  
DEFINITIE
  • Een onderzoek naar veranderende ordeningspatronen, zelforganisatie of beperkte diversiteit.
VERWANTE CONCEPTEN
INGANGSTERMEN
  • Complexiteitstheorie
BEREIK NOTITIE
  • Er zijn drie denkrichtingen binnen de complexiteitswetenschap: de reductionistische complexiteitswetenschap, complexiteitsdenken en de zachte complexiteitswetenschap, ook bekend als de metaforische school. De reductionistische school reduceert elementen tot componenten van een lager niveau en ontwikkelt regels voor interactie tussen de elementen op een lager niveau en de elementen op een hoger niveau als middel voor het uitleggen van nieuwe opkomende eigenschappen. Complexiteitsdenken richt zich op wat niet verklaard kan worden. De metaforische school is van mening dat de sociale wereld intrinsiek anders is dan de natuurlijke wereld en bekijkt complexiteit vanuit een connectionistisch perspectief waarbij causale verbanden niet bestaan.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Complexiteitswetenschap
Download formaat: