skip to main content

ArchiXL

Content taal

Systeem > Complex systeem
GEPREFEREERDE TERM
Complex systeem  
DEFINITIE
  • Een systeem dat in zijn geheel bepaalde eigenschappen vertoont die niet af te leiden zijn uit de eigenschappen van elk der samenstellende delen afzonderlijk.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Hoewel er geen algemene taxonomie van complexe systemen bestaat, zijn karakteristieke kenmerken die ze kunnen vertonen de volgende: 1. Ze zijn opgebouwd uit samenstellende delen (componenten) met een onderlinge wisselwerking. 2. Ze zijn niet-lineair, dus een kleine afwijking kan al snel voor een geheel verschillend resultaat zorgen, het zogeheten vlindereffect. 3. Ze vertonen emergentie. 4. Het zijn over het algemeen open systemen, en ze zijn daarom in het algemeen niet in thermodynamisch evenwicht. 5. Ze organiseren zichzelf, hetgeen de mogelijkheid biedt tot het vormen van stabiele structuren ofwel homeostase. Het thermodynamische onevenwicht wordt hierdoor op zijn beurt overeind gehouden. 6. Ze vertonen padafhankelijkheid: het gedrag van complexe systemen wordt op een willekeurig moment ook en vooral bepaald door de hele voorgeschiedenis. 7. Ze vertonen attractoren, wat wil zeggen dat een complex dynamisch systeem betrekkelijk onafhankelijk van de beginomstandigheden uiteindelijk een bepaalde toestand of aaneenschakeling van toestanden vertoont. Deze attractoren kunnen regelmatig, maar ook chaotisch zijn.
BRON
  • WikiPedia
VOORBEELD
  • Mierenkolonies, economieën, het klimaat, het zenuwstelsel, cellen van organismen, vormen van telecommunicatie over een netwerk, en alle organismen
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/ComplexSysteem
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN