skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Compleetheid
GEPREFEREERDE TERM
Compleetheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin data gerelateerd aanwezig zijn in een specifieke gebruikscontext.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over of alle data die verwacht kunnen worden ook aanwezig zijn. Dat kan betrekking hebben op objecten, attributen of momenten in tijd. Het kan ook zijn dat er teveel data aanwezig zijn (overcompleetheid).
BRON
  • ISO/IEC 25012
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Compleetheid
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN