skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Competentie  
DEFINITIE
  • Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, houding en gedrag.
BEREIK NOTITIE
  • Competenties bieden een breder perspectief dan vaardigheden en geven aan dat het praktisch handelen belangrijk is. Het denken in competenties krijgt nadrukkelijk aandacht in het beroepsonderwijs.
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
NAUWERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
VOORBEELD
  • Creativiteit
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Competentie
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN