skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data > Persoonsgegevens > Bijzondere persoonsgegevens
GEPREFEREERDE TERM
Bijzondere persoonsgegevens  
DEFINITIE
  • Gevoelige gegevens die volgens de privacywetgeving extra bescherming verdienen
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • De AVG verbiedt de verwerking van deze gegevens, met uitzondering van een aantal situaties die de wet omschrijft (in artikel 10).
BRON
  • AVG
VOORBEELD
  • Persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene. Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene. Hieronder vallen bijvoorbeeld gegevens over werkprestaties of relatieproblemen. Gegevens die betrekking hebben op mensen uit kwetsbare groepen. Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude. Denk bijvoorbeeld aan biometrische gegevens, kopieën van identiteitsbewijzen en aan het BSN. Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/BijzonderePersoonsgegevens
Download formaat: