skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Betrouwbaarheidsniveau  
DEFINITIE
  • Een niveau van zekerheid dat wordt geboden door vertrouwensdiensten in hun processen voor authenticatie, registreren van, beheren van machtigingen, et cetera.
BEREIK NOTITIE
  • Het betrouwbaarheidsniveau bepaalt de eisen die worden gesteld aan authenticatie. Forum Standaardisatie volgt de betrouwbaarheidsniveaus zoals gedefinieerd in de eIDAS- verordening: laag, substantieel en hoog.
BRON
  • Forum Standaardisatie
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Betrouwbaarheidsniveau
Download formaat: