skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Beschikbaarheid
GEPREFEREERDE TERM
Beschikbaarheid  
DEFINITIE
  • Het vermogen van een IT-dienst of een configuratie-item om de overeengekomen functie te leveren op het moment dat het vereist is.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Beschikbaarheid wordt bepaald door betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, ondersteunbaarheid, performance en security. Beschikbaarheid wordt veelal als percentage berekend. Deze berekening is meestal gebaseerd op de openstellingstijd en de storingstijd. Het is best practice om beschikbaarheid van een IT-dienst te berekenen met gemeten bedrijfsresultaat.
BRON
  • ITIL begrippenlijst en afkortingen
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Beschikbaarheid
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN