skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Begrijpelijkheid
GEPREFEREERDE TERM
Begrijpelijkheid  
DEFINITIE
  • De mate waarin data eenvoudig gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden door gebruikers, en zijn verwoordt in geschikte talen, symbolen en eenheden in een specifieke gebruikscontext.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over of mensen in staat zijn de data te gebruiken. Het vraagt dat data begrijpelijk zijn voor mensen; dat de woorden die worden gebruikt begrepen worden en dat de zinnen logisch zijn en op een eenduidige wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Het gaat ook over het voorkomen van 'information overload' door het kunnen filteren van data zodat ze passen bij wat iemand op een specifiek moment nodig heeft.
BRON
  • ISO/IEC 25012
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Begrijpelijkheid
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN