skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Kwaliteit  
DEFINITIE
  • De mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen.
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel altijd het gevolg is van zorgvuldige en nauwkeurige analyse en vervolgens daarop gebaseerde planning. De kwaliteit van een product of proces moet niet meer een toevallige uitkomst zijn, maar iets wat een logisch gevolg is van de beheersing van het proces.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Kwaliteit
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN