skip to main content

ArchiXL

Content taal

Data-element > Gegevensgroeptype
GEPREFEREERDE TERM
Gegevensgroeptype  
DEFINITIE
  • Een groep van met elkaar samenhangende attribuutsoorten. Een gegevensgroeptype is altijd een type van een gegevensgroep.
BREDER CONCEPT
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • De attribuutsoorten van het gegevensgroeptype zijn semantisch gezien eigenschappen van het objecttype. Echter, vanwege samenhangend gedrag (ze horen semantisch bij elkaar, ze wijzigen bijvoorbeeld gelijktijdig e.d.) zijn deze ondergebracht in een apart modelelement. Het onderbrengen van attribuutsoorten in een groep c.q. in het modelelement gegevensgroeptype, is een modelleerkeuze, het is niet perse noodzakelijk. Wanneer deze ondergebracht worden in een gegevensgroeptype dan zijn/blijven het afzonderlijke kenmerken van het object en dus attribuutsoorten van het objecttype, maar dan ondergebracht in een gegevensgroeptype. De gegevensgroep als geheel wordt daarom expliciet niet gezien als zijnde één attribuutsoort van een object.
BRON
  • Metamodel voor Informatiemodellen 1.1
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Gegevensgroeptype
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN