skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Consistentie
GEPREFEREERDE TERM
Consistentie  
DEFINITIE
  • De mate waarin data niet in tegenspraak zijn met andere data in een specifieke gebruikscontext.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit gaat over de aanwezigheid van tegenstrijdige data. Dit kan zowel binnen de context van een object als tussen vergelijkbare attribuutwaarden van verschillende objecten. Het gaat zowel over technische consistentie als semantische consistentie.
BRON
  • ISO/IEC 25012
BREDERE CONCEPTEN (OPGEDEELD)
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Consistentie
Download formaat:
EXACT OVEREENKOMENDE CONCEPTEN