skip to main content

ArchiXL

Content taal

Kwaliteit > Datakwaliteit > Plausibiliteit > Authenticiteit
GEPREFEREERDE TERM
Authenticiteit  
DEFINITIE
  • De mate waarin de authenticiteit van data aantoonbaar is.
BREDER CONCEPT
BEREIK NOTITIE
  • Dit betreft de mate van betrouwbaarheid van de originaliteit en herkomst van een gegeven. Authenticiteit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door de bewerker of verzender een digitale handtekening toe te laten voegen aan een gegeven. De ontvanger kan dan aan de hand van de publieke sleutel aantonen dat het gegeven afkomstig is van deze bewerker of verzender. Een andere manier om authenticiteit aan te tonen is door een verklaring (document), bij voorkeur van een betrouwbare organisatie. In de juridische wereld is de authenticiteit van een document relevant. Een authentieke akte is een document dat door vastlegging in een betrouwbaar register en zekerstelling door de handtekening van een onafhankelijke getuige (een notaris) rechtsgeldig is.
BEHOORT TOT GROEP
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Authenticiteit
Download formaat: