skip to main content

ArchiXL

Content taal

GEPREFEREERDE TERM
Authenticatiemiddel  
DEFINITIE
  • Een combinatie van bezit, kennis en eigenschappen, die persoonsgebonden is, die een bepaalde persoon uniek aanduidt en gebruikt kan worden voor authenticatie bij een online dienst.
VERWANTE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Aan de hand van de verificatie van bezit, kennis en eigenschappen kan de geclaimde identiteit op een bepaald betrouwbaarheidsniveau worden bewezen.
BRON
  • Forum Standaardisatie
URI
https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Authenticatiemiddel
Download formaat: